הווי
וחברה

כחלק מהעשייה החינוכית הייחודית הקיימת בסמינר, מתקיימת לאורך השנה השקעה מרובה בחיי החברה ובהעשרה אישית של התלמידות. המטרה הינה הטמעת הערכים החינוכיים והמוסריים בערוצי פעילות מגוונים. ובנוסף ולתת אפיקי ביטוי שונים לכל תלמידה ותלמידה.

ימי עיון

קבוצות דיון והעשרה השקפתיים
• חודש אלול- כהכנה לימים הנוראים, מתקיימות מידי יום הרצאות על מהות ימי הרצון והסליחות המועברות על ידי רבנים ומרצים מצוות הסמינר ואורחים מבחוץ.
• במהלך השנה- מתקיימות קבוצות דיון והעשרה על נושאים העולים מן השטח בנושאי השקפה שונים: מוזיקה יהודית, מהותה של הבת היהודית, בית של תורה וכו'. סביב לוח השנה היהודי מתקיימות הרצאות בנושאי יהדות שונים: בדיקת מזון מחרקים, כשרות, שעטנז וכו'
• ימי עיון במסגרת תכנית חן (להלן)

ימי שיא

ראשי חודשים, טיולים וארועי סיום שנה
• ראשי חודשים- מידי ראש חודש מתקיימת פעילות חברתית התואמת למהות החודש ומלווה בשירה ונגינה.
• טיולי שטח- פעמיים בשנה נערכים טיולים בשטח לאוורור ולגיבוש התלמידות.
• ארוע סיום שנה- בנות הסמינר מפיקות ארוע אומנותי לציון סיום שנת הלימודים בהשתתפות אימהות וצוות.

מסע אופקים

תוכנית מטעם הסוכנות היהודית
תוכנית "מסע אופקים" הינה תוכנית מטעם הסוכנות היהודית, עבור תיירות שמגיעות ללמוד בפעם הראשונה בישראל. החניכות משתתפות בפעילויות וטיולים מעבר ללימודים, וזכאיות למילגה חד פעמית עבור מימון שכר לימוד.
מסע ישראל

הפנימיה

פעילות דירתית ושבתות
במסגרת הפנימיה מתקיימת פעילות דירתית מדי שבוע, פעילות זו מהווה מפגש חברתי לבנות הדירה, שיחות עם המדריכה, קבוצת דיון או מנחה אורחת. שבתות סמינר- פעמיים בחודש מתקיימת שבת בפנימיה הכוללת סעודות שבת משותפות ובמהלך השבת - תכנית של הרצאות ו/או קבוצת דיון בהשתתפות רב אורח בדרך כלל כזה שאינו מן הצוות.

תוכנית חן

הכשרה לקראת יציאה לעבודה
תכנית הכשרה לתלמידות לקראת יציאתן לעבודה. במסגרת התכנית מועברות סדנאות שבועיות, ע"י יועצות תעסוקה שהוכשרו לכך, שעוסקות בהתמודדות בשוק העבודה המודרני, כגון: מדיה וטכנולוגיה, הלכות ייחוד וכשרות, תנאי העסקה, זכויות העובדת, פתיחת עסק עצמאי ועוד. במסגרת התכנית מתקיימים ימי עיון כלליים לבנות הסמינר.

יריד כשרונות

בהשתתפות פר”ח הארצי
יריד כשרונות- הצגת ומכירת תוצרים פרי עבודותיהן של בנות הסמינר לתועלת חברותיהן ולגיבוש והיכרות מעמיקה יותר בין הבנות, ההכנסות מהמכירות מועברות לטובת קרן הכנסת כלה .