היו שותפים

כל התרומות מוכרות לצורכי מס

היו שותפים