לימודי קודש

בשעות הבוקר מתקיימים לימודי קודש בכל תחומי היהדות. הקורסים השונים ניתנים ע"י צוות רבנים, מחנכים ומחנכות בעלי שם. הלימודים ברמה מעמיקה ומורחבת וכוללים עיונים בתנ"ך, ספרי הלכה ומוסר  וכתבי הראשונים והאחרונים. כמו-כן נערכות בקביעות בחינות בקיאות בתנ"ך ובהלכה.

לימודי הקודש בסמינר אופקים מהווים את ליבת העשייה הלימודית והחינוכית. הייחודיות של הסמינר באה לידי ביטוי בשימת דגש על הלימודים התורניים, שהם עיקר התכלית עבור התלמידות.

במסגרת השיעורים הפורמאלית וגם מחוצה לה – בשיחות אישיות, בקבוצות דיון ובמהלך השבתות בפנימיה, ניתנת לתלמידות הזדמנות לדון וללבן סוגיות אקטואליות בהשקפה ובעבודת המידות ולקבל סיוע בכל עניין מהצוות החינוכי.

תנ"ך הלכה באורי תפילה השקפה ויהדות
חומש ופרשת שבוע
נביאים ומגילות
הלכות הבית
הלכות יום יום
הלכות שבת ומועדים
הלכות לשוה"ר ורכילות
תפילות ימי חול
תפילות שבת
עיונים בספרי מוסר
יסודות בתודעה היהודית
הבית היהודי

צוות לימודי קודש: